1U-3U 上架式機箱

機架式安裝方式是最有效的,最流行的機箱樣式,適用于工業工程環境中。IEI的機架式產品的設計由1U到7U,功能齊全,格外靈活。

 

RACK-1150G

1U3槽全長卡機架式機箱

Datasheet        Download

RACK-1151G

1U3槽全長卡機架式機箱

Datasheet        Download

RACK-220G

2U 6槽全長卡機架式機箱

Datasheet        Download

RACK-221G

2U 6槽全長卡機架式機箱

Datasheet        Download

RACK-2000G

2U 6槽全長卡機架式機箱

Datasheet        Download

RACK-2100G

2U 6槽全長卡機架式機箱

Datasheet        Download

RACK-1350G

3U機架式機箱,搭配工業主板

Datasheet        Download

頁次: 1/1  每頁: 40  共: 7  分頁: [1]
 
亚洲人和日本人HD <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>