1U/2U工業電源

1U/2U工業電源適用于1U/2U高的工業機箱,我們也為各種不同應用場合提供多樣式與彈性化的解決方案,歡迎在功能性與負載容量上提供各種客制要求。

 

ACE-A618A

1U 交流輸入ATX電源

Datasheet        Download

ACE-A627A

270 W 1U電源ATX電源

Datasheet        Download

ACE-A622A

1U 交流輸入ATX電源

Datasheet        Download

ACE-A615A

1U 交流輸入ATX電源

Datasheet        Download

ACE-4518AP

80W AC-DC 1UATX電源, 帶PFC

Datasheet        Download

ACE-916AP

150W AC-DCAT 1U 電源, 帶PFC

Datasheet        Download

ACE-716A

150W AC-DC 1U AT電源

Datasheet        Download

ACE-716AP

150W AC-DC 1U AT電源, 帶PFC

Datasheet        Download

ACE-4520C

200 W 24V/48V 直流輸入1U ATX電源

Datasheet        Download

ACE-717CX

170W 24V 直流輸入ATX電源

Datasheet        Download

ACE-716C

150 W 24V 直流輸入1U AT電源

Datasheet        Download

頁次: 1/1  每頁: 40  共: 11  分頁: [1]
 
亚洲人和日本人HD <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>